Tarot

Po pstruhovi je pomenované samostatné – pstruhové pásmo – riek. Ideálnym domovom pstruha je horská alebo podhorská rieka s významným zatienením toku, ktorého hĺbka je v priemere okolo pol metra. Nutnou podmienkou pre výskyt pstruhov všetkých veľkostných kategórií je dostatok úkrytov v podobe veľkých balvanov, ale najmä hlbších jám v podobe podomletých brehov, ktoré sú zhora zatienené napríklad jelšovým kríkom.

Viac